Komitet Redakcyjny

Prof. UWr dr hab. Marek Górny - redaktor naczelny (Uniwersytet Wrocławski)

 

Redaktorzy tematyczni od tomu 32 PDP za rok 2013

Dr hab. Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku) - demografia średniowiecza i XVI wieku

Dr hab. Mikołaj Szołtysek (Instytut Maksa Plancka) - demografia od XVII do połowy XIX wieku

Dr hab. Dariusz Chojecki (Uniwersytet Szczeciński) - demografia od połowy XIX do połowy XX wieku

 

Mgr Jan Berger (Główny Urząd Statystyczny w Warszawie)

Dr Janina Gawrysiakowa (d. Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Prof. dr hab. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Krystyna Górna (d. Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. UW dr hab. Maria Nietyksza (d. Uniwersytet Warszawski)

Prof. UE dr hab. Jan Paradysz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński)