Rada Redakcyjna

Prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny - przewodniczący, d. Uniwersytet Wrocławski

Prof. SGH dr hab. Ewa Frątczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Irena Kotowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Juliusz Łukasiewicz, d. Uniwersytet Warszawski

Doc. dr Ludmila Nesládková, Ostravska univerzita v Ostravě

Prof. dr hab. Marek Okólski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Kazimierz Wajda, d. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu