• Spis ludności parafii Żółtańce z 1785 roku

Spis ludności parafii Żółtańce z 1785 roku

Konrad Rzemieniecki
Google Scholar Konrad Rzemieniecki
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.