• Drobna szlachta w Galicji polska czy ukraińska? — uwagi o książce Любов Сливки, Галицька дрібна шляхта в австро-угорщині 1772– 1914 рр., Івано-Франківськ 2009

Drobna szlachta w Galicji polska czy ukraińska? — uwagi o książce Любов Сливки, Галицька дрібна шляхта в австро-угорщині 1772– 1914 рр., Івано-Франківськ 2009

Konrad Rzemieniecki
Google Scholar Konrad Rzemieniecki
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.