• Racjonalny prawodawca wobec zmienności uwarunkowań technicznych. Ustanowienie oraz odesłanie do norm technicznych

Racjonalny prawodawca wobec zmienności uwarunkowań technicznych. Ustanowienie oraz odesłanie do norm technicznych

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.3
Maciej Błażewski
Google Scholar Maciej Błażewski
Publikacja:

Abstrakt

Koncepcję racjonalnego prawodawcy można odnieść do stanowienia przepisów praw-nych inkorporujących normy techniczne lub odsyłających do norm technicznych. Są to dwa na-rzędzia służące uwzględnieniu postępu technicznego. Przepisy prawa inkorporują normy tech-niczne, gdy technika jest relatywnie stabilna. Przepisy prawa odsyłają do norm technicznych, gdy rozwój technologii jest znaczny, czego skutkiem jest potrzeba zapewnienia elastyczności tych norm.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.