• Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Słowo wstępne
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 17-18
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z ZAGADNIEŃ TEORII I FILOZOFII PRAWA

Założenie racjonalnego prawodawcy w polskiej debacie teoretycznoprawnej. Punkt wyjścia i jego krytyka
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 21-34
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Racjonalny prawodawca wobec zmienności uwarunkowań technicznych. Ustanowienie oraz odesłanie do norm technicznych
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 35-42
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola prawnika jako argument w obronie etyki kodeksowej
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 43-54
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koniec ery kodeksów?
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 55-66
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ideał legalności w koncepcji prawa Philipa Selznicka
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 67-77
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykładnia prawa jako działanie optymalizacyjne
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 79-94
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Un juste équilibre. Prawo nośnikiem wartości. Przyczynek do dyskusji
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 95-104
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mit i paradygmat racjonalnego prawodawcy w świetle wybranych przykładów orzecznictwa oraz legislacji sejmu VIII kadencji
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 105-120
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Klasyfikacja funkcji Sejmu RP
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 123-132
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dostęp do list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa jako przykład neutralizacji aksjologicznej Konstytucji RP
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 133-146
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dane sędziów popierających zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa jako informacja publiczna
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 147-158
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstytucyjne prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych po wprowadzeniu „sieci” szpitali. Uwagi o racjonalności ustawodawcy
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 159-174
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o poszerzaniu zakresu merytorycznych kompetencji sądów administracyjnych w świetle art. 184 Konstytucji i konstytucyjnej zasady podziału władz
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 175-185
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat powstawania i charakteru konstytucyjnych ustrojów prawnopolitycznych byłego Trzeciego Świata
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 187-201
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Udział obywateli w procedurze ustawodawczej w Republice Federalnej Niemiec
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 203-216
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasady prawidłowej legislacji w kontekście aktów prawa wewnętrznego
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 217-225
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstrukcja i treść konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej — wskazówki dla ustawodawcy
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 227-238
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z ZAGADNIEŃ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I EUROPEJSKIEGO

Modele automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej i ich wdrożenie w polskim porządku prawnym
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 241-256
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Korporacje międzynarodowe jako podmiot (?) międzynarodowego prawa praw człowieka
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 257-275
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obywatelstwo i prawa społeczne Unii Europejskiej w dobie kryzysu gospodarczo-politycznego
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 277-287
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postulaty de lege ferenda dotyczące ochrony prywatności użytkowników usług Over-the-Top w Unii Europejskiej
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 289-304
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie niezależności polskich sądów (sprawy połączone C-585/18, C-624/18, C-625/18) a konstytucyjny wymóg przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego — implikacje
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 306-320
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zgodność prawa krajowego z prawem międzynarodowym na przykładzie Polski. Uwagi ogólne
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 321-334
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Policyjne strategie bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej. Postulaty de lege lata i de lege ferenda
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 336-347
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasady organizacji i działania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Wybrane aspekty porządku instytucjonalnego w sektorze łączności elektronicznej
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 349-363
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Oddziaływanie prawa do przenoszenia danych na sytuację prawną konsumenta
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 365-375
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z ZAGADNIEŃ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI ADMINISTRACJI

Umowa o przekazanie prowadzenia szkoły podmiotowi pozarządowemu. Kilka uwag o stanie obecnym według prawa oświatowego
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 379-389
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Administracja wobec zmian klimatu (prolegomena)
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 391-402
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kontraktowe i relacyjne mechanizmy koordynacji w sieciach międzyorganizacyjnych
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 403-412
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Otoczenie administracji publicznej — wybrane zagadnienia
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 413-429
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Regulacja zmian umów o zamówienia publiczne a założenie o racjonalności prawodawcy
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 431-443
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z zagadnień sądowej ochrony przedsiębiorców w społecznej gospodarce rynkowej
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 445-457
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Racjonalny prawodawca w świetle potrzeby przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej przy pomocy norm prawa administracyjnego o charakterze prewencyjnym
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 459-471
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Samorząd terytorialny w perspektywie sterowania przez racjonalnego prawodawcę
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 473-483
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dopuszczalność zastosowania instytucji autokontroli w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wobec aktów prawa miejscowego
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 485-500
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.36
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Centrum usług społecznych jako forma organizacyjna administracji świadczącej
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 501-514
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.37
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność podmiotów administrujących za martwą zwierzynę
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 515-528
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane źródła prawa zakładowego i rola władztwa zakładowego wobec użytkownika zakładu administracyjnego
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 529-546
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Racjonalny ustawodawca a konstrukcja prawna sprawy sądowoadministracyjnej
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 547-559
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Finansowanie zadań publicznych samorządów zaufania publicznego — realizacja założenia racjonalnego prawodawcy czy utrzymywanie stanu bezprawności?
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 561-574
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.41
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Państwo administracyjne
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 575-585
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.42
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z ZAGADNIEŃ PRAWA FINANSOWEGO I PODATKOWEGO

Determinant ograniczenia nieostrości przy formułowaniu definicji w prawie podatkowym. Uwagi na tle klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 589-598
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym — w poszukiwaniu woli ustawodawcy
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 599-608
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Elementy oceny charakteru zmian w prawie podatkowym
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 609-617
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.45
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jako sankcja za unikanie opodatkowania
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 619-629
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.46
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług a dochowanie należytej staranności przez podatnika przy weryfikowaniu kontrahentów
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 631-641
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.47
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność prawnofinansowa w ochronie zdrowia — wybrane zagadnienia
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 643-655
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozszerzenie źródeł finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 657-670
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.49
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KARNEGO, KARNEGO WYKONAWCZEGO I POSTĘPOWANIA KARNEGO

Strona podmiotowa czynu zabronionego a formy jego popełnienia — zagadnienia wybrane
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony cz. 2 19-36
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.50
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem racjonalnej sankcji za zabójstwo kwalifikowane w polskim prawie karnym
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 37-51
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.51
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestępstwo — pomiędzy racjonalnością a emocjonalnością
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 53-66
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O niektórych problemach z wyznaczaniem granicy między odpowiedzialnością potencjalnego sprawcy a pokrzywdzonego w koncepcji obiektywnego przypisania skutku
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 67-81
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.53
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Racjonalna regulacja karnoprocesowej dopuszczalności dowodów uzyskanych z naruszeniem praw jednostki
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 83-95
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.54
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakaz stosowania kar cielesnych a kontratyp karcenia wychowawczego
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 97-108
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.55
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Penalizacja przygotowania zabójstwa w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 109-124
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.56
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z zakresu prawa karnego wykonawczego
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 125-133
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.57
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Racjonalny system wymiaru kary łącznej
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 135-152
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.58
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem (nie)racjonalności projektodawcy na przykładzie wybranych uregulowań ustawy nowelizującej kodeks karny z 13 czerwca 2019 roku
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 153-166
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.59
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O celowości środków oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 167-176
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.60
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat aktualnego modelu środków oddziaływania wychowawczego
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 177-190
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.61
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi na temat kierunku zmian prawa karnego materialnego w latach 2015–2019
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 191-202
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.62
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wstrzymanie wykonania orzeczenia w postępowaniu karnym
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 203-215
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.63
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja zamiany odpowiedzialności za wykroczenia w odpowiedzialność administracyjną
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 217-226
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.64
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stan wyższej konieczności w prawie karnym skarbowym
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 227-239
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.65
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Standard dostępu do informacji o podstawie dowodowej tymczasowego aresztowania w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 241-254
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.66
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O pomyłce sądowej w kontekście wiedzy kryminalistycznej
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 255-263
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.67
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Świadomość znaczenia wiedzy kryminalistycznej w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 265-270
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.68
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z ZAGADNIEŃ PRAWA CYWILNEGO I POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Posiedzenie przygotowawcze (art. 2054–2058 k.p.c.) — uwagi wybrane de lege lata i de lege ferenda
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 273-286
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.69
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tendencje unifikacyjne państw europejskich w zakresie prawa autorskiego w drugiej połowie XIX wieku
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 287-298
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.70
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kształtowanie roli poczty polskiej w projektowanym systemie doręczeń elektronicznych — racjonalny ustawodawca czy krawiec „szyjący na miarę”?
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 299-309
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.71
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zawieszenie i podjęcie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o.
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 311-322
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ustawowe wymogi stawiane nabywcy prawa podmiotowego a nabycie prawa do majątku wspólnego małżonków
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 323-338
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.73
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle celów informatyzacji podmiotów publicznych
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 339-351
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.74
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O niektórych problemach regulacji formy czynności prawnych
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 353-366
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.75
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaniedbanie dziecka w ujęciu prawnym
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 367-379
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.76
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Utwory użytkowe — wybrane zagadnienia
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 381-392
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.77
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Racjonalne przedsiębiorstwo jako racjonalne założenie prawodawcy w obszarze prawa konkurencji — zarys problemu
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 393-403
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.78
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mechanizm sądowego miarkowania wysokości zachowku jako przejaw dynamicznej wykładni prawa cywilnego
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 405-416
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.79
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rękojmia za wady w świetle art. 27 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego — wybrane zagadnienia
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 417-430
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.80
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sytuacja prawna dziecka spadkodawcy w kontekście uprawnień prawnospadkowych (analiza i ocena rozwiązań normatywnych przyjętych przez polskiego ustawodawcę)
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 431-444
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.81
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postępowanie o ustalenie niezasadności aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 445-456
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.82
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Założenie o racjonalności prawodawcy w procesie wykładni w prawie spółek
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 457-466
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.83
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wartości preferowane przez racjonalnego prawodawcę w prawie prywatnym międzynarodowym
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 467-479
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.84
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo ochrony konsumenta usług finansowych w świetle założenia racjonalnego ustawodawcy — kilka wybranych uwag
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 481-498
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.85
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozwód według procedury khula w prawie egipskim
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 499-510
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.86
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny tak zwanej umowy dowodowej z art. 4589 k.p.c.
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 511-526
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.87
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie nowego typu spółki kapitałowej (prostej spółki akcyjnej) do kodeksu spółek handlowych a założenie racjonalnego prawodawcy
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 527-536
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.88
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jednostronnie profesjonalne umowy pośrednictwa handlowego a regulacja kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej i umowie zlecenia — uwagi na tle wybranych umów
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 537-548
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.89
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Racjonalny prawodawca — ratunek dla solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 549-558
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.90
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z ZAGADNIEŃ PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zagadnienie stosowania przepisów kodeksu cywilnego do określenia niektórych następstw relacji płatnik–ubezpieczony z punktu widzenia założenia racjonalności prawodawcy
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 561-572
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.91
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sytuacja prawna inspektora ochrony danych zatrudnionego w ramach stosunku pracy — wybrane zagadnienia
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 573-589
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.92
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Teoria racjonalnego tworzenia prawa a ustawodawstwo z zakresu pomocy społecznej. Uwagi na tle ustalania właściwości miejscowej gminy w sprawach przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób bezdomnych
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 591-603
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.93
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pracownicze oceny okresowe — wybrane elementy
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 605-617
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.94
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku reorganizacji jednostek ich zatrudniających — wybrane zagadnienia
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 619-632
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.95
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag w sprawie zasiłku chorobowego dla doktorantów pobierających stypendia doktoranckie
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 633-645
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.96
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O realizacji zabezpieczenia społecznego w przepisach kodeksu pracy
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 647-664
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.97
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Status wspólnika spółki handlowej jako tytuł ubezpieczenia społecznego
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 665-676
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.98
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z ZAGADNIEŃ HISTORII PRAWA

Kara pozbawienia wolności na ziemiach polskich od XV do połowy XIX wieku
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 679-694
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.99
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem intabulacji prawa własności nieruchomości w Polsce (w byłym zaborze austriackim) w okresie międzywojennym
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 695-705
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.100
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aktywność konferencyjna Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1969–2020
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 707-720
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.101
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Consilia a inne gatunki literatury prawniczej
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 721-732
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.102
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Geneza jurysdykcji apelacyjnej Izby Lordów nad rozstrzygnięciami sądów szkockich
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 733-745
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.103
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z ZAGADNIEŃ EKONOMII

Collaborative consumption i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w obliczu zmian pokoleniowych
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 749-761
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.104
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF