Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI ADMINISTRACJI

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Kontraktowe i relacyjne mechanizmy koordynacji w sieciach międzyorganizacyjnych

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.30
Przesłane
18 czerwca 2020
Opublikowane
19-06-2020

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na problematyce koordynacji w sieciach międzyorgani-zacyjnych. Wyodrębniono dwa mechanizmy koordynacji sieciowej: kontraktowy i relacyjny, oraz przedstawiono wzajemne relacje między nimi.