• Kontraktowe i relacyjne mechanizmy koordynacji w sieciach międzyorganizacyjnych