Z ZAGADNIEŃ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI ADMINISTRACJI

Tom 120 (2020)

Kontraktowe i relacyjne mechanizmy koordynacji w sieciach międzyorganizacyjnych

Agnieszka Chrisidu-Budnik
https://orcid.org/0000-0001-7775-241X

Strony: 403-412

PDF

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na problematyce koordynacji w sieciach międzyorgani-zacyjnych. Wyodrębniono dwa mechanizmy koordynacji sieciowej: kontraktowy i relacyjny, oraz przedstawiono wzajemne relacje między nimi.