• Kilka uwag na temat aktualnego modelu środków oddziaływania wychowawczego

Kilka uwag na temat aktualnego modelu środków oddziaływania wychowawczego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.61
Katarzyna Łucarz
Google Scholar Katarzyna Łucarz
Publikacja:

Abstrakt

Autorka w niniejszym opracowaniu omawia instytucję, która umożliwia załatwienie spra-wy o wykroczenie w innym trybie i z zastosowaniem innych środków niż przewidziane w przepisach karnych. Podkreślając niewątpliwe walory takiego rozwiązania, wskazuje jednocześnie, że kon-strukcja środków oddziaływania wychowawczego nie jest pozbawiona wad i niedociągnięć. Uwagę koncentruje zwłaszcza na tych aspektach jej funkcjonowania, które wymagają pilnej interwencji ze strony ustawodawcy. Autorka konkluduje, że pozostawienie omawianego unormowania bez żadnych zmian naraża je na sprzeczność z jedną z fundamentalnych zasad prawa karnego, a mianowicie zasadą nulla poena sine lege.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.