Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KARNEGO, KARNEGO WYKONAWCZEGO I POSTĘPOWANIA KARNEGO

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Kilka uwag na temat aktualnego modelu środków oddziaływania wychowawczego

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.61
Przesłane
30 czerwca 2020
Opublikowane
30-06-2020

Abstrakt

Autorka w niniejszym opracowaniu omawia instytucję, która umożliwia załatwienie spra-wy o wykroczenie w innym trybie i z zastosowaniem innych środków niż przewidziane w przepisach karnych. Podkreślając niewątpliwe walory takiego rozwiązania, wskazuje jednocześnie, że kon-strukcja środków oddziaływania wychowawczego nie jest pozbawiona wad i niedociągnięć. Uwagę koncentruje zwłaszcza na tych aspektach jej funkcjonowania, które wymagają pilnej interwencji ze strony ustawodawcy. Autorka konkluduje, że pozostawienie omawianego unormowania bez żadnych zmian naraża je na sprzeczność z jedną z fundamentalnych zasad prawa karnego, a mianowicie zasadą nulla poena sine lege.