• Postępowanie o ustalenie niezasadności aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Postępowanie o ustalenie niezasadności aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.82
Elwira Marszałkowska-Krześ
Google Scholar Elwira Marszałkowska-Krześ
Publikacja:

Abstrakt

W ramach opracowania opisano podstawy do wypowiedzenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wyjaśniono zasady sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości. Przedstawiono także znaczenie aktualności operatu szacunkowego nieruchomości, jego charakter prawny oraz omówiono sposób postępowania w wypadku wypowiedzenia wysokości opłaty użyt-kownikowi wieczystemu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.