• Racjonalne przedsiębiorstwo jako racjonalne założenie prawodawcy w obszarze prawa konkurencji — zarys problemu

Racjonalne przedsiębiorstwo jako racjonalne założenie prawodawcy w obszarze prawa konkurencji — zarys problemu

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.78
Jakub Kociubiński
Google Scholar Jakub Kociubiński
Publikacja:

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z zakresem i ograniczeniami stosowania założenia o racjonalności profesjonalnych uczestników rynku przez prawodawców i regulatorów w obszarze prawa konkurencji. Analizie poddane zostały kwestie interpretacji pojęcia racjonalności ekonomicznej w naukach prawnych, możliwości prognozowania racjonalnego kursu przedsiębiorstw i ocena, czy wykorzystanie dorobku nauk ekonomicznych może przełożyć się na racjonalność prawodawcy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.