Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA CYWILNEGO I POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle celów informatyzacji podmiotów publicznych

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.74
Przesłane
1 lipca 2020
Opublikowane
01-07-2020

Abstrakt

Elektroniczne postępowanie upominawcze było pierwszym udanym wdrożeniem informa-tycznym w procesie cywilnym. Przez dziesięć lat rola tego postępowania w systemie postępowania cywilnego była znacząca. Nadal ma potencjał do dalszego rozwoju. Regulacje prawne ulegały jed-nak wielokrotnym zmianom, a nowe przepisy prawne nie zawsze były trafne i spójne.