• Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle celów informatyzacji podmiotów publicznych

Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle celów informatyzacji podmiotów publicznych

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.74
Łukasz Goździaszek
Google Scholar Łukasz Goździaszek
Publikacja:

Abstrakt

Elektroniczne postępowanie upominawcze było pierwszym udanym wdrożeniem informa-tycznym w procesie cywilnym. Przez dziesięć lat rola tego postępowania w systemie postępowania cywilnego była znacząca. Nadal ma potencjał do dalszego rozwoju. Regulacje prawne ulegały jed-nak wielokrotnym zmianom, a nowe przepisy prawne nie zawsze były trafne i spójne.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.