• Z zagadnień sądowej ochrony przedsiębiorców w społecznej gospodarce rynkowej

Z zagadnień sądowej ochrony przedsiębiorców w społecznej gospodarce rynkowej

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.33
Karol Kiczka
Google Scholar Karol Kiczka
Publikacja:

Abstrakt

Konstytucyjnie określona społeczna gospodarka rynkowa zakłada aktywną rolę władzy publicznej w domenie gospodarowania. Regulacje prawne winny sprzyjać urzeczywistnianiu wol-ności działalności gospodarczej oraz realizacji ważnego interesu publicznego. Na gruncie obrotu gospodarczego nieuniknione są jednak spory pomiędzy przedsiębiorcami a organami administra-cji gospodarczej. Spory te powinny rozstrzygać właściwe krajowe, unijne i międzynarodowe sądy. Przywołane w opracowaniu orzeczenia potwierdzają, że sądy administracyjne w Polsce chronią wolność działalności gospodarczej i własność przedsiębiorców.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.