• Zakaz stosowania kar cielesnych a kontratyp karcenia wychowawczego

Zakaz stosowania kar cielesnych a kontratyp karcenia wychowawczego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.55
Wioletta Jedlecka
Google Scholar Wioletta Jedlecka
Publikacja:

Abstrakt

Prezentowany artykuł jest poświęcony relacji między wprowadzonym w przepisie art. 961 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakazem stosowania kar cielesnych a funkcjonującym w prawie karnym kontratypem karcenia wychowawczego. Analiza zagadnień związanych z tematem artykułu pokazuje, jaki wpływ ma zakaz wyrażony art. 96¹ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na kontratyp kar-cenia, oraz pozwala sformułować wnioski w zakresie skuteczności tegoż zakazu. Praktyczna waga oma-wianych kwestii wynika z powszechności zjawiska stosowania różnych form karcenia wobec dzieci.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.