Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KARNEGO, KARNEGO WYKONAWCZEGO I POSTĘPOWANIA KARNEGO

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakaz stosowania kar cielesnych a kontratyp karcenia wychowawczego

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.55
Przesłane
30 czerwca 2020
Opublikowane
30-06-2020

Abstrakt

Prezentowany artykuł jest poświęcony relacji między wprowadzonym w przepisie art. 961 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakazem stosowania kar cielesnych a funkcjonującym w prawie karnym kontratypem karcenia wychowawczego. Analiza zagadnień związanych z tematem artykułu pokazuje, jaki wpływ ma zakaz wyrażony art. 96¹ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na kontratyp kar-cenia, oraz pozwala sformułować wnioski w zakresie skuteczności tegoż zakazu. Praktyczna waga oma-wianych kwestii wynika z powszechności zjawiska stosowania różnych form karcenia wobec dzieci.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>