Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I EUROPEJSKIEGO

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Oddziaływanie prawa do przenoszenia danych na sytuację prawną konsumenta

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.27
Przesłane
18 czerwca 2020
Opublikowane
18-06-2020

Abstrakt

Szybki rozwój technologii oraz usług społeczeństwa informacyjnego w ciągu ostatnich lat przyniósł nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Prawodawca unijny stanął więc przed koniecznością dostosowania przepisów prawa między innymi do zdigitalizowanej rzeczywi-stości, czego potwierdzeniem jest gruntowna reforma w ochronie danych osobowych. Jednym z jej nowych rozwiązań jest prawo do przenoszenia danych, które stanowi przedmiot niniejszych rozważań.