• Oddziaływanie prawa do przenoszenia danych na sytuację prawną konsumenta

Oddziaływanie prawa do przenoszenia danych na sytuację prawną konsumenta

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.27
Justyna Węgrzyn
Google Scholar Justyna Węgrzyn
Publikacja:

Abstrakt

Szybki rozwój technologii oraz usług społeczeństwa informacyjnego w ciągu ostatnich lat przyniósł nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Prawodawca unijny stanął więc przed koniecznością dostosowania przepisów prawa między innymi do zdigitalizowanej rzeczywi-stości, czego potwierdzeniem jest gruntowna reforma w ochronie danych osobowych. Jednym z jej nowych rozwiązań jest prawo do przenoszenia danych, które stanowi przedmiot niniejszych rozważań.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.