Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KARNEGO, KARNEGO WYKONAWCZEGO I POSTĘPOWANIA KARNEGO

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Świadomość znaczenia wiedzy kryminalistycznej w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.68
Przesłane
30 czerwca 2020
Opublikowane
30-06-2020

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie kilku refleksji na temat świadomości znaczenia wie-dzy kryminalistycznej w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Czy potrzeba jej po-znania jest uświadamiana przez osoby mające codzienny kontakt z praktyką podejmowania czynno-ści procesowych na potrzeby postępowań karnych? Czy kształcą się one w tej dziedzinie, a jeżeli tak, to czy organizowane są dla nich odpowiednie szkolenia? Czy może sami podejmują trud zdobywania wiedzy z zakresu kryminalistyki? Podstawą udzielenia odpowiedzi na te pytania są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród sędziów, które dotyczyły ściśle sposobów rozwijania wie-dzy kryminalistycznej i oceny potrzeby jej zdobycia oraz wykorzystywania w praktyce orzekania. Pytanie o przydatność wiedzy kryminalistycznej w postępowaniu karnym zostało zadane również studentom III roku prawa, przyszłym przedstawicielom zawodów prawniczych. Wskazane źródła stały się podstawą do sformułowania końcowych wniosków.