Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ HISTORII PRAWA

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Aktywność konferencyjna Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1969–2020

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.101
Przesłane
1 lipca 2020
Opublikowane
01-07-2020

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie aktywności konferencyjnej Instytutu Historii Państwa i Prawa w latach 1969–2020. W opisywanym okresie możemy zauważyć trzy rodzaje konferencji organizowanych przez jednostkę. Pierwsze to cykliczne, instytutowe konferencje o charakterze ogól-nopolskim, kolejne to ogólnopolskie zjazdy katedr historyczno-prawnych oraz konferencje organi-zowane przez sekcję historyczno-prawną Koła Naukowego Prawników przekształconą następnie w Studenckie Koło Naukowe Historyków Państwa i Prawa działające przy Instytucie.