• Aktywność konferencyjna Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1969–2020

Aktywność konferencyjna Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1969–2020

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.101
Jacek Przygodzki
Google Scholar Jacek Przygodzki
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie aktywności konferencyjnej Instytutu Historii Państwa i Prawa w latach 1969–2020. W opisywanym okresie możemy zauważyć trzy rodzaje konferencji organizowanych przez jednostkę. Pierwsze to cykliczne, instytutowe konferencje o charakterze ogól-nopolskim, kolejne to ogólnopolskie zjazdy katedr historyczno-prawnych oraz konferencje organi-zowane przez sekcję historyczno-prawną Koła Naukowego Prawników przekształconą następnie w Studenckie Koło Naukowe Historyków Państwa i Prawa działające przy Instytucie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.