Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KARNEGO, KARNEGO WYKONAWCZEGO I POSTĘPOWANIA KARNEGO

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z zakresu prawa karnego wykonawczego

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.57
Przesłane
30 czerwca 2020
Opublikowane
30-06-2020

Abstrakt

Niniejsze opracowanie poświęcone jest prezentacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z przestrzeni prawa karnego wykonawczego. Sprawy tego rodzaju należą bowiem do najczęściej kierowanych do organów strasburskich. Stan taki ma miejsce w zasadzie od początku, odkąd nasz kraj poddał się jurysdykcji Trybunału. Orzeczenia Trybuna-łu w tym zakresie służą nie tylko rozstrzygnięciu konkretnej sprawy, lecz wyznaczają standard po-stępowania z osobami, wobec których wykonywane są orzeczenia w sprawach karnych, najczęściej skutkujących pozbawieniem wolności.