• Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z zakresu prawa karnego wykonawczego

Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z zakresu prawa karnego wykonawczego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.57
Adam Kwieciński
Google Scholar Adam Kwieciński
Publikacja:

Abstrakt

Niniejsze opracowanie poświęcone jest prezentacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z przestrzeni prawa karnego wykonawczego. Sprawy tego rodzaju należą bowiem do najczęściej kierowanych do organów strasburskich. Stan taki ma miejsce w zasadzie od początku, odkąd nasz kraj poddał się jurysdykcji Trybunału. Orzeczenia Trybuna-łu w tym zakresie służą nie tylko rozstrzygnięciu konkretnej sprawy, lecz wyznaczają standard po-stępowania z osobami, wobec których wykonywane są orzeczenia w sprawach karnych, najczęściej skutkujących pozbawieniem wolności.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.