• Problem intabulacji prawa własności nieruchomości w Polsce (w byłym zaborze austriackim) w okresie międzywojennym

Problem intabulacji prawa własności nieruchomości w Polsce (w byłym zaborze austriackim) w okresie międzywojennym

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.100
Józef Koredczuk
Google Scholar Józef Koredczuk
Publikacja:

Abstrakt

Intabulacja, czyli wpisanie prawa własności nieruchomości do księgi gruntowej w prawie obowiązującym w byłym zaborze austriackim w Polsce w okresie międzywojennym, miała niezwy-kle istotne znaczenie. Była jednym z warunków skutecznego przeniesienia tego prawa. Dotyczy to także przeniesienia prawa własności nieruchomości w drodze dziedziczenia. W praktyce niestety często jej nie dokonywano, co powodowało niezgodność między faktycznym a prawnym stanem władania nieruchomościami, z którymi nawet sądy musiały się godzić. Sytuacja taka występowała w byłym zaborze austriackim, szczególnie odnośnie do dziedziczenia gruntów chłopskich, rodząc wiele problemów prawnych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.