• Penalizacja przygotowania zabójstwa w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

Penalizacja przygotowania zabójstwa w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.56
Rajnhardt Kokot
Google Scholar Rajnhardt Kokot
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę przygotowania zabójstwa, jego istoty i zasadności penalizacji. Takie zachowania w systemie prawa karnego pod rządami kolejnych jego kodyfika-cji pozostawały bezkarne. Zmiana w tym zakresie nastąpiła wraz z nowelizacją kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku. Przyjęta modyfikacja zasad odpowiedzialności karnej na „przedpolu przed-pola” dokonania zabójstwa rodzi liczne wątpliwości i kontrowersje. Przedmiotem opracowania jest więc próba uzasadnienia wprowadzonej zmiany oraz odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w ciągu bez mała wieku motywowano obowiązujący stan prawny w tym zakresie i czy zasadnie ustawodaw-ca odszedł od tradycyjnego modelu bezkarności przygotowania zabójstwa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.