Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KARNEGO, KARNEGO WYKONAWCZEGO I POSTĘPOWANIA KARNEGO

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Uwagi na temat kierunku zmian prawa karnego materialnego w latach 2015–2019

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.62
Przesłane
30 czerwca 2020
Opublikowane
30-06-2020

Abstrakt

Autorka opracowania prezentuje zasadnicze założenia reformatorskie przeprowadzone w ramach kodyfikacji karnej z 1997 roku. Odnosi się do najbardziej rozległych nowelizacji kodeksu karnego, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 roku oraz do zmian przewidzianych w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 roku, skierowanej przez Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2019 roku do Trybunału Konstytucyjnego. W toku rozważań autorka odwołuje się do najczęściej dyskutowanych regulacji, które wskazują na kształtowanie się nowej filozofii karania. Poważne zastrzeżenia, jej zdaniem, budzi kierunek dokonanych zmian, które istotnie zwiększają punitywność systemu karne-go, wytyczają kierunek polityki karnej zmierzający do wyraźnego zaostrzenia represji karnej. Au-torka akcentuje niespójność systemowych rozwiązań, podaje w wątpliwość ich zasadność i wyraża dezaprobatę dla przyjętej ostatnio strategii rozwoju prawa karnego.