Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA CYWILNEGO I POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaniedbanie dziecka w ujęciu prawnym

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.76
Przesłane
1 lipca 2020
Opublikowane
01-07-2020

Abstrakt

W artykule dokonano analizy istoty zjawiska zaniedbania dzieci na gruncie polskich przepisów prawnych. Wskazano, że w literaturze naukowej samo pojęcie zaniedbania nie jest jed-noznaczne. Pozostaje w gestii zainteresowań badawczych pedagogów i psychologów. Natomiast z prawnego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na odpowiedzialność rodziców za niewywiązy-wanie się z obowiązków wobec dzieci, opartą na założeniu o racjonalności prawodawcy.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>