• Consilia a inne gatunki literatury prawniczej

Consilia a inne gatunki literatury prawniczej

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.102
Aleksandra Szymańska
Google Scholar Aleksandra Szymańska
Publikacja:

Abstrakt

Najogólniej rzecz ujmując, consilium nazywano poradę prawną, będącą w swej istocie analizą określonego problemu prawnego, sporządzaną w języku łacińskim w średniowieczu i w epo-kach następnych, najczęściej przez mających uniwersyteckie przygotowanie jurystów. Celem arty-kułu jest przedstawienie consilium w kontekście innych gatunków literackich, w ramach których juryści związani ze szkołami glosatorów i komentatorów formułowali swoje refleksje nad prawem.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.