• Sytuacja prawna dziecka spadkodawcy w kontekście uprawnień prawnospadkowych (analiza i ocena rozwiązań normatywnych przyjętych przez polskiego ustawodawcę)

Sytuacja prawna dziecka spadkodawcy w kontekście uprawnień prawnospadkowych (analiza i ocena rozwiązań normatywnych przyjętych przez polskiego ustawodawcę)

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.81
Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Google Scholar Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwestii związanych z sytuacją prawną dziecka osoby zmarłej w kontekście uprawnień wynikających z prawa spadkowego. Obejmuje analizę i ocenę rozwiązań normatywnych przyjętych w tym zakresie przez polskiego ustawodawcę. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań jest pozycja dziecka spadkodawcy jako podmiotu należącego do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych. Pokazany został jego uprzywilejowany status w tym aspekcie, a także teoretyczne uzasadnienie takiej konstrukcji prawnej. Wykazano też, że pozycja prawna dziecka osoby zmarłej jest korzystnie dla niego ukształtowana w wielu przepisach szczególnych, w wyniku czego otrzyma ono poszczególne prawa majątkowe również na innej drodze niż poprzez dziedziczenie. Rozważa-nia przeprowadzone w artykule prowadzą do wniosku, że interesy majątkowe dziecka w przypadku śmierci jego rodzica są odpowiednio chronione przez polskie prawo spadkowe.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.