• O powołaniu naszych czasów do naprawy ustawodawstwa dotyczącego prawa handlowego

O powołaniu naszych czasów do naprawy ustawodawstwa dotyczącego prawa handlowego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.4
Marek Leśniak
Google Scholar Marek Leśniak
Publikacja:

Abstrakt

Opracowanie podejmuje problematykę miejsca prawa handlowego w polskim systemie prawa. Przedstawiono rozumienie prawa handlowego oraz niejasną sytuację jego miejsca w polskim systemie prawa, wynikającą z przyjętej zasady jedności prawa cywilnego. Na przykładzie pełnomocnictwa z art. 210 § 1 kodeksu spółek handlowych zaprezentowano negatywne praktyczne skutki istniejącej regulacji. Zaproszono też do rozpoczęcia dyskusji o reformie ustawodawstwa dotyczącego prawa handlowego w Polsce.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.