Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 121

Published 15 września 2020

Issue description

W najnowszym tomie „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące współczesnych zagadnień prawa handlowego oraz prawa publicznego. W założeniu Redaktorów i Autorów analiza poszczególnych rozwiązań prawnych ma na służyć dostarczeniu Czytelnikowi kompletnej wiedzy dotyczącej różnych instytucji, intensyfikować zasadność argumentów przemawiających za potrzebą czytelnego wyodrębnienia prawa handlowego w ramach szeroko rozumianego prawa prywatnego, jak również pogłębiać wiedzę na wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego. Publikacja ma również na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich, a także stworzenie możliwości samodzielnego porównania rozwiązań istniejących w Polsce z innymi funkcjonujących równolegle w państwach demokratycznych.

PRAWO HANDLOWE