Tom 121 (2020)

PRAWO HANDLOWE

Miejsce prawa handlowego w systemie prawa i sposoby jego regulacji
Strony 13-24
Pobierz artykuł PDF
Autonomia kodeksu spółek handlowych — między monizmem a dualizmem prawa prywatnego
Strony 25-36
Pobierz artykuł PDF
O powołaniu naszych czasów do naprawy ustawodawstwa dotyczącego prawa handlowego
Strony 37-49
Pobierz artykuł PDF
O potrzebie weryfikacji zasad wyodrębnienia obrotu gospodarczego (kwalifikowanego)
Strony 51-67
Pobierz artykuł PDF
Dlaczego warto wrócić do koncepcji instytucjonalnej odrębności prawa handlowego?
Strony 69-83
Pobierz artykuł PDF
O miejscu prawa spółek w systemie prawa
Strony 85-97
Pobierz artykuł PDF
Prawo handlowe — między jednością a dualizmem prawa cywilnego. Uwagi z perspektywy prawa niemieckiego
Strony 99-108
Pobierz artykuł PDF
Dualistyczna koncepcja prawa prywatnego a umowy handlowe — uwagi na przykładzie umowy komisu
Strony 109-122
Pobierz artykuł PDF
Zasady przenoszenia praw z akcji w spółce akcyjnej. Odrębność regulacji kodeksu spółek handlowych względem kodeksu cywilnego w dobie dematerializacji papierów wartościowych
Strony 123-132
Pobierz artykuł PDF
Zmiana umowy spółki komandytowej a zakaz zawierania umów „z samym sobą” przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Strony 133-142
Pobierz artykuł PDF
Zaskarżanie uchwał wspólników handlowej spółki osobowej
Strony 143-153
Pobierz artykuł PDF
Obowiązek wniesienia wkładu pieniężnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością — wybrane zagadnienia
Strony 155-164
Pobierz artykuł PDF
O potrzebie implementacji do prawa polskiego przepisów dotyczących transgranicznego podziału spółek kapitałowych (uwagi na tle dotychczasowych rozwiązań czeskich)
Strony 165-181
Pobierz artykuł PDF