Tom 121 (2020)

PRAWO HANDLOWE

Miejsce prawa handlowego w systemie prawa i sposoby jego regulacji
Strony 13-24
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Autonomia kodeksu spółek handlowych — między monizmem a dualizmem prawa prywatnego
Strony 25-36
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O powołaniu naszych czasów do naprawy ustawodawstwa dotyczącego prawa handlowego
Strony 37-49
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O potrzebie weryfikacji zasad wyodrębnienia obrotu gospodarczego (kwalifikowanego)
Strony 51-67
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dlaczego warto wrócić do koncepcji instytucjonalnej odrębności prawa handlowego?
Strony 69-83
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O miejscu prawa spółek w systemie prawa
Strony 85-97
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo handlowe — między jednością a dualizmem prawa cywilnego. Uwagi z perspektywy prawa niemieckiego
Strony 99-108
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dualistyczna koncepcja prawa prywatnego a umowy handlowe — uwagi na przykładzie umowy komisu
Strony 109-122
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasady przenoszenia praw z akcji w spółce akcyjnej. Odrębność regulacji kodeksu spółek handlowych względem kodeksu cywilnego w dobie dematerializacji papierów wartościowych
Strony 123-132
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiana umowy spółki komandytowej a zakaz zawierania umów „z samym sobą” przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Strony 133-142
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaskarżanie uchwał wspólników handlowej spółki osobowej
Strony 143-153
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obowiązek wniesienia wkładu pieniężnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością — wybrane zagadnienia
Strony 155-164
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O potrzebie implementacji do prawa polskiego przepisów dotyczących transgranicznego podziału spółek kapitałowych (uwagi na tle dotychczasowych rozwiązań czeskich)
Strony 165-181
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF