Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

PRAWO PUBLICZNE

Tom 121 (2020)

Udzielenie pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia dotyczącego funkcjonowania szpitali

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.17
Przesłane
28 sierpnia 2020
Opublikowane
28-08-2020

Abstrakt

Organem założycielskim szpitala może być każdy szczebel samorządu terytorialnego. Zadanie publiczne dotyczące ochrony zdrowia realizowane przez szpital zakresem terytorialnym wykracza poza obszar danej jednostki samorządu terytorialnego i skierowane jest do nieokreślonego kręgu beneficjentów. W szpitalach mogą wystąpić kwestie finansowe trudne do rozwiązania przez pojedynczą jednostkę samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest zbadanie, czy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio lub pośrednio, to jest przed podmioty od nich zależne, mogą się wzajemnie wspierać w rozwiązywaniu trudności finansowych szpitali. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatyczną analizy przepisów prawa dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.