Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

PRAWO PUBLICZNE

Tom 121 (2020)

Problem zgodności unormowań dotyczących przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej pracodawców z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.15
Przesłane
28 sierpnia 2020
Opublikowane
28-08-2020

Abstrakt

Celem opracowania jest podjęcie dyskusji w zakresie konstytucyjności wybranych regulacji składających się na system przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej. Zagadnienie to ma istotne znaczenie nie tylko teoretyczne, lecz także praktyczne. W opracowaniu uwzględniono wytyczne wynikające z raportu Najwyższej Izby Kontroli oraz sformułowano postulaty zmian.