• O potrzebie weryfikacji zasad wyodrębnienia obrotu gospodarczego (kwalifikowanego)

O potrzebie weryfikacji zasad wyodrębnienia obrotu gospodarczego (kwalifikowanego)

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.5
Maciej Skory
Google Scholar Maciej Skory
Publikacja:

Abstrakt

W opracowaniu podjęto problematykę miejsca prawa handlowego w systemie prawa. Analizie, także w ujęciu historycznym, poddano różne sposoby wydzielenia prawa handlowego, nazw stosowanych na określenie tej części prawa oraz kryteriów kwalifikacji stosunków handlowych. W dalszej części omówiono wpływ regulacji konsumenckich na definiowanie przedsiębiorcy oraz znaczenie, jakie to ma dla wyodrębnienia obrotu gospodarczego (kwalifikowanego), a także ryzyk związanych z tym procesem. W ostatniej części zaproponowano alternatywne sposoby wyodrębniania obrotu gospodarczego, wskazując również na potrzebę ujednolicenia regulacji, odejścia od systemu monistycznego oraz rozszerzenia mechanizmów ochronnych właściwych stosunkom konsumenckim także na relacje dwustronnie gospodarcze, przy zastosowaniu kryterium stopnia zorganizowania danego podmiotu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.