Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

PRAWO HANDLOWE

Tom 121 (2020)

Dlaczego warto wrócić do koncepcji instytucjonalnej odrębności prawa handlowego?

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.6
Przesłane
28 sierpnia 2020
Opublikowane
28-08-2020

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego przy reformowaniu prawa handlowego należy wrócić do dualistycznej koncepcji regulacji stosunków prywatnoprawnych. Stwierdzono w nim, że reforma prawa handlowego jest konieczna nie tylko w celu intensyfikacji przedsiębiorczości oraz zapewnienia efektywności procesów gospodarczych, lecz także urzeczywistnienia społecznej gospodarki rynkowej i innych konstytucyjnych wartości. Prawidłowo i wydatnie funkcjonująca gospodarka jest podstawą dobrobytu oraz miernikiem poziomu realizacji różnych praw i wolności. Monistyczna koncepcja regulacji stosunków prywatnoprawnych, którą ustawodawca przyjął w początkowym okresie dokonywania przemian społeczno-gospodarczych, współcześnie nie przynosi zadowalających rezultatów w warunkach gospodarki zglobalizowanej i wykorzystującej na dużą skalę nowoczesne technologie cyfrowe. Do osiągnięcia wymienionych celów znacznie bardziej nadaje się koncepcja dualistyczna zakładająca instytucjonalną odrębność prawa handlowego. Istnieje mnóstwo różnych argumentów skłaniających do rozważenia ponownego wprowadzenia do obowiązującego porządku prawnego kodeksu handlowego jako optymalnego narzędzia kształtowania stosunków prawnohandlowych.

Inne teksty tego samego autora