• Comparative Constitution Making, eds. D. Landau, H. Lerner, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2019, 613 pp.

Comparative Constitution Making, eds. D. Landau, H. Lerner, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2019, 613 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.19
Rafał Czachor
Google Scholar Rafał Czachor
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.