Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

PRAWO HANDLOWE

Tom 121 (2020)

Dualistyczna koncepcja prawa prywatnego a umowy handlowe — uwagi na przykładzie umowy komisu

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.9
Przesłane
28 sierpnia 2020
Opublikowane
28-08-2020

Abstrakt

Umowy handlowe nie są obecnie kategorią normatywną w przeciwieństwie do regulacji kodeksu handlowego, wyróżniane są jednak w doktrynie. Umowa komisu jako umowa handlowa jest regulowana w kodeksie cywilnym zgodnie z koncepcją monizmu prawa prywatnego. Powrót do dualizmu wymagałby uwzględnienia obecnego stanu obrotu handlowego, jego zróżnicowania oraz występowania umów konsumenckich.