Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWOZNAWSTWA

Tom 122 (2020)

O ideologicznym poziomie interpretacji tekstu prawnego

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.3
Przesłane
12 października 2020
Opublikowane
12-10-2020

Abstrakt

Celem artykułu jest przyjrzenie się temu, co Ryszard Sarkowicz określa mianem ideolo-gicznego poziomu interpretacji tekstu prawnego. W szczególności koncentruję się na zagadnieniu dwóch sposobów odtwarzania tego poziomu. Pierwszy z nich, prowadzony w duchu hermeneutyki zaufania, zakłada, że poziom ten jest spójny. Drugi, w duchu hermeneutyki nieufności, poszukuje niekonsekwencji i sprzeczności na poziomie ideologicznym. Zagadnienia te analizuję na tle ewolucji koncepcji R. Sarkowicza oraz metateoretycznych uwikłań tej teorii.