Tom 122 (2020)

Z ZAGADNIEŃ PRAWOZNAWSTWA

Pojęciowe uwarunkowania badań nad związkami prawa i polityki
Strony 11-19
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityczność w praktyce orzeczniczej — w rozmowach o państwie prawa z Ewą Łętowską, Andrzejem Zollem, Andrzejem Wróblem
Strony 21-37
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O ideologicznym poziomie interpretacji tekstu prawnego
Strony 39-54
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Analiza wprowadzania najnowszych zmian w niemieckim prawie transplantacyjnym — polityczne aspekty decyzji sumienia
Strony 55-71
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Prawo do prawdy” w perspektywie filozoficznoprawnej. Przyczynek do dyskusji
Strony 73-85
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ukryta polityczność — uzasadnienie merytokratyczne i jego rola w prawotwórstwie
Strony 87-102
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o związkach współczesnej intymności, prawa i polityczności (przeciwko hegemonicznemu dyskursowi prawoznawstwa dotyczącemu art. 18 Konstytucji RP z 1997 roku)
Strony 103-119
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Homo Iuridicus versus Zoon Politikon — dogmatyka prawnicza a wytwarzanie podmiotu (politycznego)
Strony 121-149
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Legislatorzy w pułapce polityczności
Strony 151-167
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Biopolityczne horyzonty — między biopolityką tradycyjną a biopolityką nowoczesną
Strony 169-184
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityczność kontroli konstytucyjności aktów normatywnych w systemie prawa polskiego — wybrane problemy
Strony 185-202
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityczny charakter wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego a ich decyzje o złożeniu votum separatum w okresie 2016–2019
Strony 203-220
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O wpływie doświadczeń realnego socjalizmu na teorię dogmatyki prawa. W stronę demokratycznej teorii prawa?
Strony 221-236
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z ZAGADNIEŃ PRAWA PUBLICZNEGO I PROCESOSWEGO

Budżet obywatelski, obowiązek sporządzania i utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych oraz obowiązek transmitowania i utrwalania obrad organów stanowiących i kontrolnych jako przejawy zwiększenia udziału członków wspólnot samorządowych w procesie fu
Strony 239-253
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prokuratorska kontrola prawa miejscowego
Strony 255-270
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.) w ujęciu nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
Strony 271-292
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ działalności uchwałodawczej NSA na wykładnię i stosowanie prawa
Strony 293-312
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O rozstrzyganiu wątpliwości faktycznych na korzyść strony w art. 81a k.p.a.
Strony 313-328
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Monitoring wizyjny w działalności straży gminnych. Zarys problematyki
Strony 329-343
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawie
Strony 345-363
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF