Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWOZNAWSTWA

Tom 122 (2020)

Ukryta polityczność — uzasadnienie merytokratyczne i jego rola w prawotwórstwie

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.6
Przesłane
12 października 2020
Opublikowane
12-10-2020

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza uzasadnienia merytokratycznego w prawotwórstwie w kontekście problematyki polityczności, rozumianej w duchu Chantal Mouffe jako pewien nie-usuwalny stan antagonizmu leżącego u podstaw funkcjonowania każdego społeczeństwa. Ideologia merytokratyczna w zakresie prawotwórstwa opiera się na założeniu, że możliwe jest wyeliminowa-nie polityczności z procesu tworzenia prawa poprzez zastąpienie jej czynnikiem eksperckim. Autor na przykładzie sądowego tworzenia prawa oraz prawotwórstwa niezależnych agencji regulacyjnych w USA wskazuje, że uzasadnienie merytokratyczne: (1) służy legitymizacji przyjmowanych rozwią-zań prawnych, (2) nie eliminuje z niego elementu polityczności, lecz jedynie go maskuje odwoływa-niem się do kryteriów obiektywizmu i eksperckości.