• Ryzyko socjalne w ubezpieczeniu emerytalnym. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania prawne i doktrynalne

Ryzyko socjalne w ubezpieczeniu emerytalnym. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania prawne i doktrynalne

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.2
Renata Babińska-Górecka
Google Scholar Renata Babińska-Górecka
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł, opierając się na utrwalonym poglądzie polskiej doktryny, że ziszczenie się ryzyka socjalnego jest przesłanką udzielenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych, podaje w wątpliwość słuszność tej tezy w odniesieniu do emerytury. Ponadto stawia pytanie — zważywszy na nowe okoliczności, wobec których stają ludzie w trakcie swojego życia w rezultacie zmian społeczno-gospodarczych towarzyszących transformacji w kierunku społeczeństwa postindustrialnego — czy przesłanką udzielenia ochrony w przypadku prawa do emerytury może być ryzyko socjalne. Dalsze rozważania koncentrują się między innymi na kwestii, jak należałoby rozumieć ewentualne „ryzyko emerytalne (starości)” jako ryzyko socjalne.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.