Tom 123 (2020)

ZAGADNIENIA PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Koncepcja ryzyka socjalnego w polskim prawie ubezpieczeń społecznych
Strony 11-25
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ryzyko socjalne w ubezpieczeniu emerytalnym. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania prawne i doktrynalne
Strony 27-42
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Co kształtuje prawo do zasiłku chorobowego w polskim i niemieckim ubezpieczeniu chorobowym? Wybrane zagadnienia
Strony 43-59
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czech understanding of social risks and their limitations
Strony 61-71
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zabezpieczenie społeczne potrzeby długoterminowej opieki. Niesamodzielność jako ryzyko socjalne i jej stopniowanie
Strony 73-86
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reliance on long-term care as a “new” social risk in national and EU law
Strony 87-101
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ryzyko socjalne w pomocy społecznej (od ryzyka ubóstwa do ryzyka trudnej sytuacji życiowej)
Strony 103-116
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ryzyko szkody powstałej w szczególnych okolicznościach
Strony 117-134
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

PRAWO PUBLICZNE

Europejski Bank Centralny
Strony 137-146
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „w czasach zarazy”
Strony 147-165
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawne i medyczne aspekty modyfikacji aktywności wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca u pacjentów u kresu życia
Strony 167-183
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niektóre konsekwencje i niekonsekwencje zmian w zakresie ochrony życia i zdrowia w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
Strony 185-204
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sądy administracyjne jako organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu wolności zgromadzeń
Strony 205-223
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Znaczenie aktu ślubowania w służbie cywilnej w kontekście nabycia praw i obowiązków przez urzędnika
Strony 225-236
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaoferowanie przez gminę nieruchomości zamiennej w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego (z uwzględnieniem założenia o racjonalności prawodawcy)
Strony 237-250
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF