Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

ZAGADNIENIA PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Tom 123 (2020)

Zabezpieczenie społeczne potrzeby długoterminowej opieki. Niesamodzielność jako ryzyko socjalne i jej stopniowanie

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.5
Przesłane
3 listopada 2020
Opublikowane
03-11-2020

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest omówienie kwestii zabezpieczenia społecznego potrzeby długoterminowej opieki. Autor formułuje tezę, zgodnie z którą potrzeba długoterminowej opieki jest kwestią społeczną, której rozwiązanie wymaga zaangażowania środków polityki społecznej, oraz zdarzeniem losowym mogącym być podstawą konstruowania niesamodzielności jako nowego, odrębnego i powszechnego ryzyka socjalnego, a także definiuje niesamodzielność jako ryzyko socjalne.