• Zabezpieczenie społeczne potrzeby długoterminowej opieki. Niesamodzielność jako ryzyko socjalne i jej stopniowanie

Zabezpieczenie społeczne potrzeby długoterminowej opieki. Niesamodzielność jako ryzyko socjalne i jej stopniowanie

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.5
Daniel Eryk Lach
Google Scholar Daniel Eryk Lach
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest omówienie kwestii zabezpieczenia społecznego potrzeby długoterminowej opieki. Autor formułuje tezę, zgodnie z którą potrzeba długoterminowej opieki jest kwestią społeczną, której rozwiązanie wymaga zaangażowania środków polityki społecznej, oraz zdarzeniem losowym mogącym być podstawą konstruowania niesamodzielności jako nowego, odrębnego i powszechnego ryzyka socjalnego, a także definiuje niesamodzielność jako ryzyko socjalne.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.