Europejski Bank Centralny

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.9
Andrzej Szmyt
Google Scholar Andrzej Szmyt
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony statusowi Europejskiego Banku Centralnego w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Autor omówił skład i kompetencje organu, jego funkcje i zadania, wewnętrzne organy decyzyjne i tryb postępowania. Ukazano też powiązanie z systemem krajowych
banków centralnych, w tym aktualny status Narodowego Banku Polskiego i zmiany konstytucyjne, konieczne w przyszłości dla wprowadzenia w Polsce waluty euro.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.