Rada Naukowa

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (Polska, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wrocław) – prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej

Członkowie:

Prof. dr hab. Jolanta Blicharz (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – prawo administracyjne

Prof. dr hab. Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – historia doktryn politycznych i prawnych

Prof. Andrés Ollero (Universidad Rey Juan Carlos Universidad de Granada, Hiszpania) – teoria i filozofia prawa

Prof. Uwe Kirschel (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Niemcy) – prawo administracyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo praw człowieka

Prof. Emilio Castorina (Università degli Studi di Catania, Włochy) – prawo konstytucyjne

Dr Joan Ganfalean (University in Alba Iulia, Rumunia) – prawo cywilne, prawo postępowania cywilnego

Prof. Michael Holoubek (Wirtschaftsuniversität Wien, Austria) - publiczne prawo gospodarcze, prawo mediów i komunikacji

Prof. Andreas Janko (Johannes Kepler Universität Linz, Austria) – prawo państwowe, nauki polityczne

Prof. Tomasz Milej (Kenyatta University School of Law, Kenia) – prawo konstytucyjne, prawo praw człowieka

Prof. Timea Drinoczi (University of Pécs, Węgry) – prawo konstytucyjne, prawo konstytucyjne porównawcze

Do zadań Rady Naukowej i jej członków należy: czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma; wyznaczanie w porozumieniu z Komitetem Redakcyjnym kierunków badań podejmowanych przez czasopismo (w przypadku numerów tematycznych), popularyzacja wyników badań naukowych publikowanych w Przeglądzie Prawa i Administracji, a także promocja czasopisma w środowiskach naukowych reprezentowanych przez poszczególnych członków Rady Naukowej.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0137-1134
10.19195/0137-1134

Kontakt do redakcji

„Przegląd Prawa i Administracji”
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław


Sekretarz redakcji:
Dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska, Prof. UWr.
sylwia.jarosz-zukowska@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • CEEOL
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)