Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

SAMORZĄD ZAWODOWY

Tom 123 (2020)

Wpis urzędników na listę radców prawnych — zagadnienia problemowe

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.18
Przesłane
5 listopada 2020
Opublikowane
04-11-2020

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są kwestie problemowe dotyczące przepływu osób zatrudnionych w administracji publicznej do samorządu radców prawnych. Stan prawny odnoszący się do regulacji wpisu na listę radców prawnych osób wykonujących czynności wymagające wiedzy prawniczej w urzędach organów władzy publicznej nie jest zadowalający. Występują rozbieżności co do rozumienia pojęcia „zatrudnienia”, jak też wątpliwości wzbudza sama kategoria „urzędy organów władzy publicznej”. Ponadto sposób ujęcia w przepisach przesłanek wpisu na listę radców prawnych omawianej kategorii osób trudno uznać za w pełni urzeczywistniający ideały określoności i precyzji prawa. Stan ten nie współgra z wymogami art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji. De lege ferenda wydaje się zasadne umożliwienie wpisu na listę radców prawnych bez potrzeby weryfikacji w formie egzaminu radcowskiego osób, które mają stopień naukowy doktora nauk prawnych i istotne, wieloletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych z bieżącym stosowaniem
prawa administracyjnego.