• Nadzór sądów i Ministra Sprawiedliwości nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec radców prawnych

Nadzór sądów i Ministra Sprawiedliwości nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec radców prawnych

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.19
Tomasz Niedziński
Google Scholar Tomasz Niedziński
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza oraz ocena modelu nadzoru sądów powszechnych i Ministra Sprawiedliwości nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec radców prawnych. Artykuł ten wynika ze szczególnego zainteresowania autora tematyką postępowania dyscyplinarnego jako postępowania pozasądowego, prowadzonego przez organy samorządu zawodowego. Istotą jest ukazanie złożoności metody nadzoru sądów powszechnych i Ministra Sprawiedliwości nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec radców prawnych. Autor stara się szczególnie wskazać na autonomiczność sądownictwa dyscyplinarnego radców prawnych jako zawodu zaufania publicznego, któremu Konstytucja RP zagwarantowała możliwość tworzenia samorządów zawodowych. Zamiarem jest też przybliżenie czytelnikom orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, omawiającego kwestię i zakres nadzoru sądów powszechnych i Ministra Sprawiedliwości nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec radców prawnych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.