• Zaoferowanie przez gminę nieruchomości zamiennej w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego (z uwzględnieniem założenia o racjonalności prawodawcy)

Zaoferowanie przez gminę nieruchomości zamiennej w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego (z uwzględnieniem założenia o racjonalności prawodawcy)

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.15
Sławomir Bogusław Mirowski
Google Scholar Sławomir Bogusław Mirowski
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony problematyce zaoferowania przez gminę nieruchomości zamiennej w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiono w nim zmiany regulacji prawnych w zakresie mechanizmu rekompensaty związanej z działaniami normotwórczymi gminy. Następnie analizie poddano wzajemne powiązania ochrony prawa własności w ujęciu konstytucyjnym z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poza tym omówiono najistotniejsze elementy procedury zamiany nieruchomości z uwzględnieniem kontekstu założenia o racjonalności prawodawcy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.