• Czech understanding of social risks and their limitations

Czech understanding of social risks and their limitations

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.4
Martin Štefko
Google Scholar Martin Štefko
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę koncepcji ryzyka socjalnego w czeskim prawie zabezpieczenia społecznego w ciągu ostatnich trzech dekad. Republika Czeska wydaje znaczną część swoich dochodów na zapewnienie dobrobytu swoich obywateli, którzy w zamian polegają na paternalistycznej opiece państwa. Z biegiem czasu korzyści rosną, a wymagania ulegają dalszemu złagodzeniu. Jednak wybrane przykłady z zakresu opieki zdrowotnej, odszkodowań pracowniczych i dodatkowych programów oszczędnościowych pokazują, że czescy eksperci niechętnie odpowiadają na nowe wyzwania za pomocą zreformowanych instrumentów. Obowiązujące przepisy są słabo dostosowane do bieżących problemów, ponieważ rząd zwykle polega na starych rozwiązaniach. Rząd nie jest też w stanie znaleźć konstruktywnej platformy do negocjowania z opozycją kluczowych rozwiązań z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.