Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

SAMORZĄD ZAWODOWY

Tom 123 (2020)

Kilka uwag o obowiązku lojalności radcy prawnego

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.20
Przesłane
5 listopada 2020
Opublikowane
04-11-2020

Abstrakt

Lojalność, rozumiana jako uczciwe i rzetelne zachowanie w stosunkach międzyludzkich, ma szczególne znaczenie w przypadku osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Jednym z takich zawodów, o których w art. 17 ust. 1 stanowi Konstytucja RP, jest zawód radcy prawnego. W artykule, na podstawie wniosków z analizy przepisów ustawy o radcach prawnych i postanowień Kodeksu Etyki Radców Prawnych, wykazano, że obowiązek lojalności radcy prawnego nie ogranicza się do relacji z klientem. O tej powinności radcy prawnego można mówić już na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku prawnego, w ramach którego świadczy on pomoc prawną na rzecz klienta. W związku z tym zaprezentowano pogląd, że w szczególnych przypadkach przejawem lojalności radcy prawnego może być odmowa udzielenia pomocy. W takim przypadku radca prawny powinien wskazać innego radcę, który będzie w stanie zapewnić pomoc prawną w danej sprawie. Obowiązek lojalności radcy prawnego istnieje też w relacjach między radcami prawnymi. W artykule zajęto stanowisko mówiące, że wzajemna lojalność radców prawnych jest warunkiem niezbędnym do wykonywania zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego w konstytucyjnym znaczeniu tego pojęcia.