Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

ZAGADNIENIA PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Tom 123 (2020)

Reliance on long-term care as a “new” social risk in national and EU law

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.6
Przesłane
3 listopada 2020
Opublikowane
03-11-2020

Abstrakt

Od zawsze istnieli ludzie, którzy nie mogli zadbać o swoje codzienne potrzeby i polegali na opiece innych osób. Jednak ze względu na oczekiwaną większą długość życia i niski wskaźnik urodzeń zmiany w sposobie życia i zwiększoną mobilność, poleganie na opiece długoterminowej staje się powszechnym ryzykiem życiowym. Stąd też konieczność zapewnienia określonej ochrony socjalnej. Pod tym względem kryteria ukształtowania (nowego) ryzyka socjalnego zależności od opieki długoterminowej są spełnione. Choć różnorodne świadczenia są już przewidziane w różnych działach systemu zabezpieczenia społecznego, najlepszym rozwiązaniem, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest zdefiniowanie zależności od opieki długoterminowej jako niezależnego ryzyka społecznego. Ponadto należy zadbać, aby długoterminowa opieka nie okazała się podwójnym ryzykiem społecznym. Problem ten należy rozwiązać na szczeblu krajowym i unijnym.