• Reliance on long-term care as a “new” social risk in national and EU law

Reliance on long-term care as a “new” social risk in national and EU law

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.6
Grega Strban
Google Scholar Grega Strban
Sara Bagari
Google Scholar Sara Bagari
Publikacja:

Abstrakt

Od zawsze istnieli ludzie, którzy nie mogli zadbać o swoje codzienne potrzeby i polegali na opiece innych osób. Jednak ze względu na oczekiwaną większą długość życia i niski wskaźnik urodzeń zmiany w sposobie życia i zwiększoną mobilność, poleganie na opiece długoterminowej staje się powszechnym ryzykiem życiowym. Stąd też konieczność zapewnienia określonej ochrony socjalnej. Pod tym względem kryteria ukształtowania (nowego) ryzyka socjalnego zależności od opieki długoterminowej są spełnione. Choć różnorodne świadczenia są już przewidziane w różnych działach systemu zabezpieczenia społecznego, najlepszym rozwiązaniem, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest zdefiniowanie zależności od opieki długoterminowej jako niezależnego ryzyka społecznego. Ponadto należy zadbać, aby długoterminowa opieka nie okazała się podwójnym ryzykiem społecznym. Problem ten należy rozwiązać na szczeblu krajowym i unijnym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.