Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

ZAGADNIENIA PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Tom 123 (2020)

Ryzyko szkody powstałej w szczególnych okolicznościach

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.8
Przesłane
3 listopada 2020
Opublikowane
03-11-2020

Abstrakt

Ryzyko socjalne jest kategorią teoretycznoprawną powszechnie stosowaną w rozważaniach na temat instytucji prawnych zabezpieczenia społecznego, w tym służącą do opisu funkcji świadczeń zabezpieczenia społecznego oraz wyróżnienia i charakteryzacji prawa zabezpieczenia społecznego (prawa socjalnego). W opracowaniu autorka wskazuje na normatywne podstawy wyodrębnia ryzyka szkody powstałej w szczególnych okolicznościach oraz dokonuje jego teoretycznoprawnej analizy. Wyjaśnia kwestie terminologiczne oraz opisuje konstrukcję tego ryzyka, jego treść oraz aktualny i postulowany zakres jego ochrony.