• Ryzyko szkody powstałej w szczególnych okolicznościach

Ryzyko szkody powstałej w szczególnych okolicznościach

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.8
Karolina Stopka
Google Scholar Karolina Stopka
Publikacja:

Abstrakt

Ryzyko socjalne jest kategorią teoretycznoprawną powszechnie stosowaną w rozważaniach na temat instytucji prawnych zabezpieczenia społecznego, w tym służącą do opisu funkcji świadczeń zabezpieczenia społecznego oraz wyróżnienia i charakteryzacji prawa zabezpieczenia społecznego (prawa socjalnego). W opracowaniu autorka wskazuje na normatywne podstawy wyodrębnia ryzyka szkody powstałej w szczególnych okolicznościach oraz dokonuje jego teoretycznoprawnej analizy. Wyjaśnia kwestie terminologiczne oraz opisuje konstrukcję tego ryzyka, jego treść oraz aktualny i postulowany zakres jego ochrony.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.