• Co kształtuje prawo do zasiłku chorobowego w polskim i niemieckim ubezpieczeniu chorobowym? Wybrane zagadnienia

Co kształtuje prawo do zasiłku chorobowego w polskim i niemieckim ubezpieczeniu chorobowym? Wybrane zagadnienia

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.3
Ariel Przybyłowicz
Google Scholar Ariel Przybyłowicz
Publikacja:

Abstrakt

Autor analizuje wybrane rozwiązania prawne w polskim i niemieckim ubezpieczeniu chorobowym, szukając odpowiedzi na pytanie, co determinuje kształt przyjętych rozwiązań prawnych w odniesieniu do zasiłku chorobowego. Czy polski i niemiecki ustawodawca, kształtując prawo do zasiłku chorobowego, opiera się wyłącznie na kategorii ryzyka socjalnego czasowej niezdolności do pracy, rozumianej jako niezdolność do pracy wskutek choroby pociągającej za sobą utratę zarobku, czy też posiłkuje się również innymi kryteriami? Analiza polskich i niemieckich rozwiązań prowadzi do wniosku, że ustawodawcy w wielu przypadkach odchodzą od kryterium ryzyka socjalnego, a prawo do zasiłku chorobowego determinowane jest często potrzebą, choć odejście od kryterium ryzyka socjalnego w obu ustawodawstwach ma miejsce nie zawsze w tych samych obszarach. Przeprowadzona analiza może być pomocna przy konstruowaniu prawa do zasiłku bardziej opierającego się na kryterium ryzyka socjalnego, które powinno być podstawową kategorią ubezpieczenia społecznego jako jednego z działów zabezpieczenia społecznego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.