Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

SAMORZĄD ZAWODOWY

Tom 123 (2020)

Odmowa wpisu na listę radców prawnych na podstawie przesłanki rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego w praktyce orzeczniczej

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.16
Przesłane
5 listopada 2020
Opublikowane
05-11-2020

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie okoliczności podjęcia uchwał rad okręgowych izb radców prawnych o odmowie wpisu na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 2c zd. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych w związku z przesłanką rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego w praktyce orzeczniczej. Każda z przesłanek wpisu na listę jest niezależna oraz równorzędna i tylko łączne ich spełnienie czyni wpis na listę możliwym. Organy samorządu radcowskiego, rozstrzygając sprawę wniosku o wpis na listę, są uprawnione do samodzielnej oceny opartej na zebranym materiale dowodowym, czy ubiegający się o wpis kandydat do zawodu radcy prawnego spełnia wszystkie przesłanki. Organy samorządu, rozstrzygając w tym zakresie, wykonują konstytucyjny obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.