• Odmowa wpisu na listę radców prawnych na podstawie przesłanki rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego w praktyce orzeczniczej

Odmowa wpisu na listę radców prawnych na podstawie przesłanki rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego w praktyce orzeczniczej

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.123.16
Marek Wikiński
Google Scholar Marek Wikiński
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie okoliczności podjęcia uchwał rad okręgowych izb radców prawnych o odmowie wpisu na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 2c zd. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych w związku z przesłanką rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego w praktyce orzeczniczej. Każda z przesłanek wpisu na listę jest niezależna oraz równorzędna i tylko łączne ich spełnienie czyni wpis na listę możliwym. Organy samorządu radcowskiego, rozstrzygając sprawę wniosku o wpis na listę, są uprawnione do samodzielnej oceny opartej na zebranym materiale dowodowym, czy ubiegający się o wpis kandydat do zawodu radcy prawnego spełnia wszystkie przesłanki. Organy samorządu, rozstrzygając w tym zakresie, wykonują konstytucyjny obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.