• Zasada szybkości postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji k.p.c.

Zasada szybkości postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji k.p.c.

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.7
Małgorzata Mędrala
Google Scholar Małgorzata Mędrala
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza najważniejszych regulacji postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa pracy wprowadzonych na mocy nowelizacji w 2019 roku w kontekście formułowanej w doktrynie zasady szybkości tego postępowania.

Autorka omawia źródła wskazanej zasady w prawie międzynarodowym oraz krajowym. Z perspektywy tej zasady analizie poddaje ogólny nowy model postępowania cywilnego oraz, kolejno, najważniejsze zmiany w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.