Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 127 (2021)

Wykładnia literalna przepisów prawa a „trendy w orzecznictwie” sądów administracyjnych na przykładzie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób z ustalonym prawem do emerytury

  • Monika Kapusta
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.3
Przesłane
31 grudnia 2021
Opublikowane
31-12-2021

Abstrakt

Z wykładni literalnej przepisów art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że ustalone prawo do emerytury stanowi przesłankę negatywną przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Można przyjąć, że do 2018 roku zarówno organy administracji, jak i sądy administracyjne odmawiały przyznania świadczenia pielęgnacyjnego emerytom, którzy o nie wnioskowali. Od 2019 roku zaczęły się jednak kształtować nowe linie orzecznicze (zwane też trendami), które wbrew brzmieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych dopuszczają rozwiązania w postaci przyznania świadczenia kompensacyjnego (to jest świadczenia pielęgnacyjnego pomniejszonego o wysokość emerytury) albo wyboru świadczenia. Rozwiązania te nie zostały przewidziane w przepisach ustawy, co stawia pod znakiem zapytania zarówno znaczenie wykładni literalnej, jak i zasady pewności prawa.